Jeannette Eisses

Beeldend kunstenaar  

Tekengesprekken Het ongeziene (samen) zien 

 Als therapie nog niet de bedoeling is maar je wilt wel weten hoe het zit 

 

Met kinderen 

We vinden elkaar door beeldtaal en komen zo in een gesprek waar het kind zich kan laten zien en ik kan luisteren en dat vertalen naar de ouder. Zij gaan zien wat er bij het kind speelt/leeft. 

Bij voorkeur kom ik aan huis, in de leefwereld van het kind. Daar ga ik, na gesprek met de ouder, tekenen/knutselen met het kind op diens kamer, soms een half uur, soms langer. Er is dan alle ruimte voor de belevingswereld van het kind. Wat er daaruit ontdekt wordt, deel ik mee aan de ouders. 

 

Met jongeren/ouderen 

Zicht en verandering via tekeningen is niet moeilijk. De vrager kan gaan tekenen en zichzelf zien of ik teken via foto’s over de vraag. Er is altijd wat te zien en wat te ontdekken! Informatie die je kunt gebruiken voor je eigen oplossing en/of eventueel met hulp van een therapeut. 

Dit kan on line of in mijn atelier of in het wellness-centrum in Obdam. 

 

Het is voor mij prachtig om te zien hoe een kind zich kan uitdrukken in beeld, door bijvoorbeeld het samen bouwen van een kartonnen huis, waar dichte ramen in moeten die toch later open geknipt mogen. En wat mag er in het huis?  

Of hoe een kind al tekenend vertelt hoe zij zich aangemoedigd voelt in kinderen slaan, door een stem van een ‘baas’. Toen ze die baas erbij tekende, zag ze haar keus: blijft deze baas? Nee, ze knipte hem eruit en verscheurde hem. De vrolijkheid dat dat zo maar kon! 

 

En bij de jongen van 20 jaar die in beeld (de nagetekende foto) zag en voelde dat de arm van zijn moeder om zijn schouders hem te zwaar was. Die mocht los geknipt. Hij voelde zich meteen veel lichter en vrijer. 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, je kan contact maken met Jeannette via:

+31 6 51 38 71 65

email: j.a.eisses@gmail.com